सूचना तथा समाचार

सुचना सम्बन्धमा

 

बटेश्वर गाँउपालिकाको E-Bids सम्बन्धि सुचना

 

अन्तरवार्ता स्थगित सम्बन्धमा

बालुवा,ढुङ्गा ,गिटी र ग्राभेलको उत्खन्न संकल्न गर्ने ठेक्का सम्बन्धि १५ (पन्ध्र)दिने सूचना

दस्तावेज: 

बटेश्वर गाँउपालिकाको सूचना संशोधन सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

Pages