७५/७६

बटेश्वर गाउँपालिकाको तेस्रि गाउँ सभा (हिउदे अधिबेसन) सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

एक नेपाली एक फलफुल विरुवा रोपन अभियान सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

गुठी,कुटी,मठ,मन्दिर,मस्जिद,पोखरी लगायतका सर्वजानिक जग्गा/स्मारक समेतको विवरण पठाउनु हुने पत्र

दस्तावेज: 

भुमिहीनहरुको लगत तयार गर्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Pages