आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
२०७९/०८० को आय व्ययको विवरण ७९-८० असार आय 07/10/2023 - 00:00 PDF icon aaibaiya ko bibran.pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाको आ.व.२०७७/०७८ को निति कार्यक्रम तथा बजेट ७६/७७ असार आय 06/29/2020 - 11:59 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७७-७८.pdf
आ.व.2075/76 आस्विन महिना को चालु तर्फको आय व्ययको विवरण ७५/७६ असोज व्यय 09/27/2018 - 12:30 PDF icon चालु.pdf
आ.व.2075/76 असोज महिना को पुजिगत तर्फको आय व्ययको विवरण ७५/७६ असोज व्यय 09/27/2018 - 12:28 PDF icon पूजीगत.pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाको श्रेत्रगत व्ययको अनुमान ७५/७६ भाद्र व्यय 08/21/2018 - 14:18 PDF icon श्रेत्रगत व्ययको अनुमान.pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाको व्ययको अनुमान ७५/७६ भाद्र व्यय 08/21/2018 - 14:04 PDF icon व्ययको अनुमान.pdf
राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान ७५/७६ भाद्र आय 08/21/2018 - 13:42 PDF icon राजश्व अनुमाण.pdf
संचित कोषबाट विनियोजन हुनेअनुमानको खर्च शिर्षकगत र श्रोतगत विवरण ७५/७६ भाद्र व्यय 08/21/2018 - 13:35 PDF icon संचित कोषबाट.pdf