बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

निति कार्यक्रम तथा बजेट २०८०/०८१

७८/ ८९ 06/26/2023 - 00:00 PDF icon निति कर्यक्रम तथा बजेट २०८०-०८१.pdf

उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।

७९-८० 12/21/2022 - 15:37 PDF icon notice .pdf

आ.व.२०७९/८० को वडा नं.४ को वडा स्तरि बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 10/17/2022 - 11:41 PDF icon वडा नं.४.pdf

आ.व.२०७९/८० को वडा नं.५ को वडा स्तरि बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 10/17/2022 - 11:40 PDF icon वडा नं.५.pdf

आ.व.२०७९/८० को वडा नं.४ को वडा स्तरि बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 10/17/2022 - 11:39 PDF icon वडा नं.४.pdf

आ.व.२०७९/८० को वडा नं.३ को वडा स्तरि बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 10/17/2022 - 11:38 PDF icon वडा नं.३.pdf

आ.व.२०७९/८० को वडा नं.२ को वडा स्तरि बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 10/17/2022 - 11:37 PDF icon वडा नं.२ को बजेट.pdf

आ.व.२०७९/८० को वडा नं.१को वडा स्तरि बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 10/17/2022 - 11:36 PDF icon वडा नं.१ को बजेट.pdf

आ.व.२०७९/८० को निति कार्यक्रम तथा बजेट

७८/ ८९ 07/15/2022 - 14:11 PDF icon निति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व.२०७८/८९ को बजेट तथा कार्यक्रम

७८/ ८९ 12/31/2021 - 18:02 PDF icon bajet.pdf

Pages