कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
सावन कुमार चौधरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9844241699
प्रमोद कुमार सिंह सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत ito.bateshwormun@gmail.com 9861504494
रुद्र नरायण यादव स्वास्थ निरिक्षक 9815796125
रामलाल महतो शिक्षा अधिकृत ramlal6639@gmail.com 9844005629
जितेन्द्र कुमार यादव इन्जिनियर erjy2019@gmail.com 9840090472
दुर्गानाथ सिंह सव इन्जिनियर ९८४४२४३४१९
जनक लाल महतो खरिदार ९८४४४१८५६६
कौशल किशोर महतो खरिदार ९८४४१०३०२८,९८०७६७४२६५
सुरेश कुमार महतो खरिदार ९८०४८६२९०३
निर्गुन कुमार महतो अमिन 9800866677
लाल बाबु महतो कम्प्युटर अपरेटर singhlalu36@gmail.com ९८०४८८८८६६
कल्याण कुमार महतो नायब पशु स्वास्थय प्राविधिक 9814814517
सिर्जना लामा ना.प्रा.स. कृषि प्राविधिक 9813918271
सोशिल कुमारी महतो का.स. ९८००८३१४४०
सत्रुधन मण्डल का.स. ९८०७८३०४७२
भुवन भुजेल का.स. ९८६४०७२०९७
राजु परियार का.स. 9816869970,9865139881
बिरेन्द्र कुमार महतो का.स. ९८६६४५९९३२
बिष्णुदेव महतो का.स. ९८०७८४२३५०
कृष्ण बहादुर पुर्वछाने का.स. ९८१९८०५०६४
दामोदर काफ्ले सुपरभाईजर ९८६५१४०७७२
लक्ष्मण साह कविराज निरीक्षक ९८१९६९५४१०
बिन्देश्वर महतो ट्राकटर ड्राइभर ९८०४८३२०४७
राम किसुन यादव जे.सी.बी अपरेटर ९८१२१७८०९६
सन्तोषी कुमारी क्षेत्री बहुक्षेत्रीय पोषण संवयम सेवक ९८२६८२८१३९
राजवती कुमारी समाजिक परिचालिका ९८४४३२८४६
पुजा साह रोजगार संयोजक pooja.sah991@gmail.com 9818639080