कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
सन्तोष कुमार शर्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत sk_sharma49@yahoo.com 9854050901
प्रमोद कुमार सिंह सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत ito.bateshwormun@gmail.com 9861504494
राम अवतार महतो पशु विकास अधिकृत(छैठो) ramautar25516@gmail.com 9844025516
सुलेखा कुमारी महतो अधिकृत छैठौं 9818684301
सुमन कुमार पुरी लेखा अधिकृत sumanpuri222@gmail.com
रुद्र नरायण यादव स्वास्थ निरिक्षक 9815796125
रामलाल महतो शिक्षा अधिकृत ramlal6639@gmail.com 9844005629
जितेन्द्र कुमार यादव इन्जिनियर erjy2019@gmail.com 9840090472
लक्ष्मण साह कविराज निरीक्षक ९८१९६९५४१०
पुजा साह रोजगार संयोजक pooja.sah991@gmail.com 9818639080
आविद हुसेन बरिष्ठ कविराज निरिक्षक ९८५४०२९७३६
लाल बाबु महतो कम्प्युटर अपरेटर singhlalu36@gmail.com ९८०४८८८८६६
केशव प्रसाद शर्मा प्राबिधिक सहायक(शिक्षा) keshabsharma386@gmail.com 9814885849
सन्तोषी कुमारी क्षेत्री बहुक्षेत्रीय पोषण संवयम सेवक ९८२६८२८१३९
कौशल किशोर महतो खरिदार ९८४४१०३०२८,९८०७६७४२६५
जनक लाल महतो खरिदार ९८४४४१८५६६
सुरेश कुमार महतो खरिदार ९८०४८६२९०३
निर्गुन कुमार महतो अमिन 9800866677
कल्याण कुमार महतो नायब पशु स्वास्थय प्राविधिक 9814814517
सिर्जना लामा ना.प्रा.स. कृषि प्राविधिक 9813918271
बिरेन्द्र कुमार महतो का.स. ९८६६४५९९३२
बिष्णुदेव महतो का.स. ९८०७८४२३५०
कृष्ण बहादुर पुर्वछाने का.स. ९८१९८०५०६४
सोशिल कुमारी महतो का.स. ९८००८३१४४०
सत्रुधन मण्डल का.स. ९८०७८३०४७२
भुवन भुजेल का.स. ९८६४०७२०९७
बिन्देश्वर महतो ट्राकटर ड्राइभर ९८०४८३२०४७
राम किसुन यादव जे.सी.बी अपरेटर ९८१२१७८०९६
अशोक कुमार साह फिल्ड सहायक ashoksah2073@gmail.com 9860382507