सूचना तथा समाचार

गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

दशौं गाउँसभाको तयारी बारे।

तेस्रो त्रैमासिक समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सुचना।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना।

दस्तावेज: 

साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सुचना।

दस्तावेज: 

Pages