सूचना तथा समाचार

बिदा सम्बन्धि सुचना।

विवरण उपल्बध गराईदिने बारे।

आधारभुत तह उतिर्ण(कक्षा ८) परिक्षा आवेदन फारम भर्ने भराउने सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

बटेश्वर गाँउपालिका द्वारा जारी प्रेस विज्ञपती

दस्तावेज: 

तरकारी बालीको साना व्यवसायिक कृषी उत्पादन केन्द्र(पकेट)विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने सुचना

दस्तावेज: 

Pages