सूचना तथा समाचार

मल बितरण कम्पनिको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

घटना दर्ता किताबलाई डिजिटाईजेसन सम्बन्धि TOR

दस्तावेज: 

घटना दर्तालाई डिजिटाईजेसन गर्नका लागि सेवा प्रदायक खरिद सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

लेखापरिक्षक सिफारिस सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Pages