आ.व.२०८०/०८१ को १० औं गाउँ सभाबाट निति ,कार्यक्रम र बजेट पास गर्दै उदघाटन सत्र सम्पन्न।