कृषक पाठशाला दिवसका दिन कृषक तालिममा सहभागीलाई अध्यक्ष, उपाअध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत द्बरा प्रमाण पत्र बितरण गरियो