जनप्रतिनीधि,पशु प्राविधीक ,ए.आई गर्ने इन्सीमिनेटर कर्मचारी,कृषकहरु बिच कृत्रिम गर्भधारण सम्बन्धी अन्तरक्रिया गोष्ठी