प्रधान मंत्री रोजगार बाट रोजगार प्राप्त व्यत्तिहरुलाई प्रदेश सभा सांसद शत्रुधन महतो ज्यु प्रमुख आतिथिय तथा गा.पा अध्यक्ष,उपाअध्यक्ष,वडा अध्यक्ष ज्यूको उपस्तिथिमा समानहरु बितरण गरीयो