बटेश्वर जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रदेश सभा सदस्य मा.श्री राम सरोज यादव र बटेश्वर गाँउपालिका अध्यक्ष श्री राम अशिष महतो द्वारा संयुक्त रुपमा सेवा शुभारमभ