७६/७७

राहत समाग्री खरिद सम्बन्धी सूचना ।

बटेश्वर गाउँपालिकाको वडा नं.१ मा राहत पाउने लाभग्राहीहरुको नामवली ।

बटेश्वर गाउँपालिकाको राहत बितरणको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना(दोस्रो पटक प्रकाशित))

बटेश्वर गाउँपालिकाको राहत बितरणको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना

सुचना सम्बन्धमा

 

Pages