७६/७७

बटेश्वर गाँउपालिकाको E-Bids सम्बन्धि सुचना

 

अन्तरवार्ता स्थगित सम्बन्धमा

आ.व.२०७६/७७ बार्षिक कार्यक्रमको रातो किताब।

दस्तावेज: 

बालुवा,ढुङ्गा ,गिटी र ग्राभेलको उत्खन्न संकल्न गर्ने ठेक्का सम्बन्धि १५ (पन्ध्र)दिने सूचना

दस्तावेज: 

Pages