बटेश्वर गाउँपालिकाको आ.व.२०७९/८० को लागि सम्पन्न गाउँसभाको खुल्ला सत्रको गा.पा.अध्यक्ष,उपाध्यक्ष ,प्रमुख अतिथि तथा अतिथि द्वरा ब्यानर पढी उदघाटन