बटेश्वर गाउँपालिकाको आ.व.२०७९/८० को लागि सम्पन्न गाउँसभाको खुल्ला सत्रमा उपाध्यक्ष फुल कुमारी सिंह ज्यू द्वरा निति,कार्यक्रम तथा बजेट पेश गरिदै