सूचना तथा समाचार

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमकोलागी स्वयंसेवकको भर्ना सम्बन्धी सूचाना

बटेश्वर गाउँपालिकाकाको राज पत्र २०७५

सुचि दर्ता सम्बन्धी सुचना

बटेश्वर गाउँपालिकाकाको अधयक्ष श्री डम्बर बहादुर राउतले न्यूज कारोबार लाई दिएको अन्तरबार्ता

 यो लिंक मा गएर पढनु होला     http://newskarobar.com/local-government/65931.html#.W1cRLqQpWcs.gmail

 

आ.ब.२०७५/०७६ को गाँउ सभा तयारी बारे सुचना

दस्तावेज: 

Pages