बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बटेश्वर गाउँपालिकाको आ.व.२०७७/०७८ को निति कार्यक्रम तथा बजेट

७६/७७ 06/29/2020 - 12:02 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७७-७८.pdf

आ.व.२०७६/७७ बार्षिक कार्यक्रमको रातो किताब।

७६/७७ 12/16/2019 - 12:52 PDF icon Doc1.pdf

2076/77 को निति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/26/2019 - 11:05 PDF icon niti.pdf

वन ताथा वातावरण शाखाको शसर्त तर्फको बजेट-२०७५/२०७६

७५/७६ 01/17/2019 - 14:35 PDF icon वन.pdf

कृषि शाखाको शसर्त तर्फको बजेट-२०७५/२०७६

७५/७६ 01/17/2019 - 14:32 PDF icon कृषि.pdf

उर्जा विकास शाखाको शसर्त तर्फको बजेट-२०७५/२०७६

७५/७६ 01/17/2019 - 14:31 PDF icon उर्जा.pdf

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाको शसर्त तर्फको बजेट-२०७५/२०७६

७५/७६ 01/17/2019 - 14:28 PDF icon महिला बिकास.pdf

स्वास्थय शाखाको शसर्त तर्फको बजेट-२०७५/२०७६

७५/७६ 01/17/2019 - 14:25 PDF icon स्वास्थय शाखा.pdf

शिक्षा शाखाको शसर्त तर्फको बजेट-२०७५/२०७६

७५/७६ 01/17/2019 - 14:24 PDF icon शिक्षा शाखा.pdf

बटेश्वर गाउँपालिकाको २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम स्वकृत फारम

७५/७६ 08/21/2018 - 14:14 PDF icon वार्षिक कार्यक्रम स्वकृत फारम.pdf

Pages