७९-८०

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

तेस्रो त्रैमासिक समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सुचना।

गाउँसभा बैठकम उपस्थित हुने सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

Pages