सूचना तथा समाचार

दशौं गाउँसभाको तयारी बारे।

तेस्रो त्रैमासिक समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सुचना।

गाउँसभा बैठकम उपस्थित हुने सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना।

दस्तावेज: 

सेवा करार मार्फत कर्मचारी पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धि सुचना।

Pages