७८/ ८९

बिदा सम्बन्धि सुचना।

विवरण उपल्बध गराईदिने बारे।

आधारभुत तह उतिर्ण(कक्षा ८) परिक्षा आवेदन फारम भर्ने भराउने सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

बटेश्वर गाँउपालिका द्वारा जारी प्रेस विज्ञपती

दस्तावेज: 

Pages