७८/ ८९

EMIS विवरण पठाउने सम्बन्धमा

तालिममा सहभागि हुन बारे

दस्तावेज: 

आ.व.२०७७-७८को विद्यालयहरुको लेखा परिक्षणको लागि लेखा परिक्षकको आवेदन माग सम्बन्धि सुचना।

संविधान दिवस मनाउन सम्बन्धि वडा कार्यालयको पत्र।

संविधान दिवस मनाउन उपस्थिती सम्बन्धि सुचना।

Pages