सूचना तथा समाचार

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना।

दस्तावेज: 

सेवा करार मार्फत कर्मचारी पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धि सुचना।

साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सुचना।

दस्तावेज: 

आय टेक्का रद्द गरिएको सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

आ.व.२०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा।

Pages