सूचना तथा समाचार

जग्गा बर्गीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना

दस्तावेज: 

गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

दशौं गाउँसभाको तयारी बारे।

तेस्रो त्रैमासिक समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सुचना।

गाउँसभा बैठकम उपस्थित हुने सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

Pages